slide1 slide2 slide3 slide4 slide5
RENT A CAR IN MOLDOVA
face gplus

Condiții de închiriere a automobilului
Pentru închirierea automobilului clientul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-    Vîrsta minimă 23 ani
-    Să posede permis de conducere minim 3 ani
-    La încheierea contractului să posede: pașaport sau buletin de identitate, permis de conducere

Perioada de închiriere
Perioada de închiriere este minim de 48 ore. Perioada de închiriere poate fi prelungită la cererea clientul numai dacă automobilul nu a fost deja rezervat. Clientul primește automobilul în conformitate cu rezervația efectuată la adresa companiei sau la aeroport. Pentru clienții corporativi automobilul poate fi livrat la sediul acestuia.

Obligațile Clientului:
-    Să respecte contractul de închiriere auto
-    Să respecte regulile de circulație rutieră a R.M
-    Să nu transmită automobilul închiriat la alte personae
-    Să exploateze automobilul în condiții de siguranță
-    Să anunțe imediat compania de închiriere în caz de accident

Prețul de chirie
Prețul indicat pentru închirierea automobilului este afișat pe acesta pagină web. Prețul este stabilit pentru 24 ore. Plata se efectuează în avans la primirea automobilului. Prețul include asigurarea RCA, taxa de drum, revizia tehnică.
La semnarea contractului clientul achita o sumă de 100 Euro în calitate de garanție pentru buna executare a contractului. Acestă sumă se restituie clientului la returnarea automobilului în starea inițială.

21 Euro

23 Euro

24 Euro